POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO KNJIGOVOĐA OSNOVNIH SREDSTAVA

//POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO KNJIGOVOĐA OSNOVNIH SREDSTAVA

Poštovani,

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto knjigovođa osnovnih sredstava (na neodređeno vrijeme) da pristupe pismenom testiranju koje će se održati u Centralnoj ljekarni Osijek prema sljedećem rasporedu:

• Kandidati čija prezimena počinju sa slovima A do zaključno L u utorak 26. svibnja 2020. godine s početkom u 9 sati,
• Kandidati čija prezimena od slova Lj do slova Ž u utorak 26. svibnja 2020. godine u s početkom u 10 sati

Testiranje će obuhvaćati gradivo koje se odnosi na opis radnog mjesta knjigovođe osnovnih sredstava:

1. vodi pomoćnu knjigu osnovnih sredstava, analitički po ljekarničkim podružnicama i organizacijskim jedinicama u okviru amortizacijskih grupa,
2. svrstava novonabavljena osnovna sredstva u amortizacijske grupe sukladno Pravilniku o amortizaciji i internom aktu, svrstava novonabavljena osnovna sredstva u ljekarničke podružnice za koje su nabavljena,
3. na osnovu vjerodostojnih dokumenata odnosno na osnovu Elaborata o izvršenom godišnjem popisu usvojenog od strane organa upravljanja, vrši prebacivanja osnovnih sredstava prema stvarnoj lokaciji ( ukoliko je došlo do prijenosa osnovnog sredstva sa jedne lokacije na drugu)
4. usklađuje stanja sa glavnom knjigom, kvartalno, izrađuje mjesečne obračune amortizacije, knjiži ih i prenosi u glavnu knjigu,
5. priprema popisne liste osnovnih sredstava za popisne komisije u svrhu obavljanja povremenog ili godišnjeg popisa,
6. usklađuje stanja sa inventurnim stanjem, knjiži viškove i manjkove na osnovu Elaborata o izvršenom godišnjem popisu, usvojenog od strane organa upravljanja,
7. knjiži rashode i otpise osnovnih sredstava na temelju vjerodostojne dokumentacije,
8. sudjeluje u pripremnim radnjama za izradu periodičnih obračuna i završnog računa,
9. sastavlja izvješća po nalogu voditelja Odjela za računovodstveno – financijske poslove i voditelja Odsjeka za računovodstvo iz područja evidencije osnovnih sredstava,
10. vodi materijalno knjigovodstvo svih potrošnih materijala, sitnog inventara, autoguma, ambalaže i sl., komadno i vrijednosno na temelju ovjerenih računa dobavljača, a sitni inventar prema mjestu troška ili zaduženja,
11. vrši usklađenja materijalnih evidencija sa glavnom knjigom,
12. sastavlja izvješća iz područja materijalne evidencije prema potrebi i na zahtjev voditelja Odjela ili Odsjeka,
13. u svom djelokrugu rada odlaže i priprema za čuvanje arhivsku građu iz područja računovodstva i financija sve do trenutka prijenosa u centralni arhiv Ustanove, te izlučuje istu

Na testiranje je potrebno ponijeti:
• osobnu iskaznicu
• kemijsku olovku
• zaštitnu masku za lice

Povjerenstvo za provođenje natječaja
Ljekarne srce

2020-05-21T14:39:50+00:0021. svibanj, 2020|Novosti|