O nama2019-01-02T11:58:39+00:00

Ljekarne Srce – O nama

Sadašnja zdravstvena ustanova je osnovana odlukom Poglavarstva Osječko – baranjske županije 21. kolovoza 1993. godine.

Županija je i vlasnik Ljekarne Osijek kojom upravlja Upravno vijeće, a predstavlja ju i zastupa ravnatelj. Unutarnje ustrojstvo ustanove čine sedamnaest ljekarničkih podružnica (Centar, Mursa, Park, Donji Grad, Retfala, K’ Sokolu, Đakovština, Jug, Čepin, Sjenjak, Josipovac, Višnjevac, Tenja, Bijelo Brdo, Dalj, Ernestinovo i Antunovac),  Galenski laboratorij te Zajedničke Službe.

Galenski laboratorij je ustrojen kao posebna organizacijska jedinica u Ljekarni Osijek, a u istom se izrađuju galenski pripravci za ljekarničke podružnice, prema postupcima izrade propisanim važećim farmakopejama ili magistralnim propisima. Svi pripravci izrađeni u Galenskom laboratoriju mogu se kupiti isključivo u jedinicama Ljekarne Osijek.

Ljekarna Osijek obavlja sljedeće ljekarničke djelatnosti:

  • opskrba – promet lijekova na malo, a obuhvaća naručivanje, čuvanje i izdavanje lijekova na recept i bez recepta, kao i izradu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka provjerene kakvoće

  • opskrba – promet medicinskih proizvoda na malo, a obuhvaća naručivanje, čuvanje i izdavanje medicinskih proizvoda

  • opskrba homeopatskim proizvodima

  • opskrba dječjom hranom i dijetetskim proizvodima

  • opskrba kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja određenim općim aktom Hrvatske ljekarničke komore

  • savjetovanje u vezi propisivanja, odnosno pravilne primjene lijekova, medicinskih, homeopatskih i dijetetskih proizvod

  • provođenje ljekarničke skrbi

Nositelji ljekarničke djelatnosti su magistri farmacije i farmaceutski tehničari koji će Vam svojim znanjem i iskustvom pomoći kako spriječiti pojavu nekih bolesti, ali i biti Vaš savjetnik u racionalnoj uporabi lijekova.