Osnovni podaci

LJEKARNE SRCE - LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

L. Jagera 24, 31 000 Osijek

OIB: 51944919663
IBAN PBZ: HR3723400091110022264

ZAJEDNIČKE SLUŽBE

telefon (centrala): +385 (0)31 212 342
telefax: +385 (0)31 212 338
e-mail: zajednicke.sluzbe@ljekarne-srce.hr
www.ljekarne-srce.hr

• RAVNATELJ: ANTO BARUKČIĆ, dipl. iur.

Telefon:    031/212 - 342
E-mail:  anto.barukcic@ljekarne-srce.hr

 

• ZAMJENICA RAVNATELJA: MARIKA ĆEBO, mag. pharm.

Telefon:    031/351 - 166
E-mail:   marika.cebo@ljekarne-srce.hr

 

• POMOĆNIK RAVNATELJA ZA EKONOMSKO-PRAVNE POSLOVE: DARKO BAJTO, dipl. oec.

Telefon:    031/285 - 324
E-mail:   darko.bajto@ljekarne-srce.hr

 

• POMOĆNIK RAVNATELJA ZA KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE: BRANIMIR MARINOVIĆ, mag. pharm.

Telefon:    031/302 - 366
E-mail:   kvaliteta@ljekarne-srce.hr

 

• TAJNICA RAVNATELJA: SANJA BALENTIĆ

Telefon:  031/212 - 342
E-mail: sanja.balentic@ljekarne-srce.hr

 

• ODJEL ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE:

Voditelj: DRAŠKO GREBENAR, dipl.oec.
E-mail: drasko.grebenar@ljekarne-srce.hr

Telefon:  031/285 - 818

 
• ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE:

Voditelj: KARLO ŠATVAR, dipl.iur.

Telefon: 031/212 - 297
E-mail: karlo.satvar@ljekarne-srce.hr

 

• VIŠI SAVJETNIK ZA KOMUNIKACIJU I MARKETING: MARTINA GAVRAN DUVNJAK, mag.cult.

Telefon:  031/212 - 352
E-mail: martina.gavran.duvnjak@ljekarne-srce.hr

 

PRAVNI AKTI KOJIMA SE UREĐUJE RAD LJEKARNI SRCE

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,144/12,82/13,159/13,22/14,154/14,70/16,131/17)
 • Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97,47/99,35/08)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br.80/13,137/13.)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (Narodne novine br. 124/11.)
 • Zakon o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine br. 169/04)
 • Zakon o ljekarništvu (Narodne novine br. 121/03, 35/08, 117/08)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine br. 71/16)
 • Mreža javne zdravstvene službe (Narodne novine br.101/12,31/13 i 113/15)
 • Statut Ljekarni srce
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 • Pravilnik o radu Ljekarne
 • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

• SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:
IVANKA KRTALIĆ, dipl.iur.
E-mail: ivanka.krtalic@ljekarne-srce.hr

O pravu na pristup informacijama
Preuzmite dokument u pdf formatu
Zahtjev za pristup informacijama
Preuzmite dokument u pdf formatu
Zahtjev za ponovnu uporabu informacijam
Preuzmite dokument u pdf formatu
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Preuzmite dokument u pdf formatu