Danas

Ljekarna Osijek danasSadašnja zdravstvena ustanova je osnovana odlukom Poglavarstva Osječko – baranjske županije 21. kolovoza 1993. godine. Županija je i vlasnik Ljekarne Osijek kojom upravlja Upravno vijeće, a predstavlja ju i zastupa ravnatelj. Unutarnje ustrojstvo ustanove čine sedamnaest ljekarničkih podružnica (Centar, Mursa, Park, Donji Grad, Retfala, K' Sokolu, Đakovština, Jug, Čepin, Sjenjak, Josipovac, Višnjevac, Tenja, Bijelo Brdo, Dalj, Ernestinovo i Antunovac),  Galenski laboratorij te Zajedničke Službe.

Galenski laboratorij je ustrojen kao posebna organizacijska jedinica u Ljekarni Osijek, a u istom se izrađuju galenski pripravci za ljekarničke podružnice, prema postupcima izrade propisanim važećim farmakopejama ili magistralnim propisima. Svi pripravci izrađeni u Galenskom laboratoriju mogu se kupiti isključivo u jedinicama Ljekarne Osijek.

Ljekarna Osijek obavlja sljedeće ljekarničke djelatnosti:
1.  opskrba – promet lijekova na malo, a obuhvaća naručivanje, čuvanje i izdavanje lijekova na recept i bez recepta, kao i izradu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka provjerene kakvoće,
2. opskrba - promet medicinskih proizvoda na malo, a obuhvaća naručivanje, čuvanje i izdavanje medicinskih proizvoda,
3.  opskrba homeopatskim proizvodima,
4.  opskrba dječjom hranom i dijetetskim proizvodima,
5. opskrba kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja određenim općim aktom Hrvatske ljekarničke komore,
6. savjetovanje u vezi propisivanja, odnosno pravilne primjene lijekova, medicinskih, homeopatskih i dijetetskih proizvoda, te
7.   provođenje ljekarničke skrbi.

Nositelji ljekarničke djelatnosti su magistri farmacije i farmaceutski tehničari koji će Vam svojim znanjem i iskustvom pomoći kako spriječiti pojavu nekih bolesti, ali i biti Vaš savjetnik u racionalnoj uporabi lijekova.