Ako niste znali...

O DOZAMA LIJEKOVA

DOZA  -  količina lijeka koja se određuje bolesniku

- pojedinačna doza – obrok koji se uzima najedanput;
- dnevna doza – količina koju treba potrošiti tijekom 24 sata
- ukupna doza – količina lijeka određena za stanovito vrijeme liječenja
- minimalna doza – najmanja količina lijeka, koja – uzeta najedanput – još uzrokuje promjene na bolesnom ili zdravom organizmu
- terapijska doza – optimalna količina lijeka, individualno različita, koja se daje u svrhu liječenja
- maksimalna pojedinačna doza – najveća količina lijeka koja kod redovitog liječenja redovito ne izaziva toksične pojave, te ima povoljan terapijski učinak (obično iznosi trostruku do četverostruku vrijednost srednje terapijske doze)
- maksimalna dnevna doza – najveća količina lijeka, koja uzeta u vremenskom razdoblju od 24 sata, ne uzrokuje toksične pojave (iznosi obično trostruku vrijednost pojedinačne maksimalne doze)

MJERILA ZA LIJEKOVE

velika žlica – 15 ml
mala (čajna) žlica - 5 ml
kapi: obično se uzima da 1 ml vodene otopine lijeka sadrži 20 kapi, međutim, odstupanja mogu biti znatna, ovisno o sastavu kapi i vrsti kapaljke